Kariera

Naszym bogactwem jest różnorodność: ponad 1000 naszych pracowników i współpracowników pracuje w różnych regionach Polski. Łączy nas wspólna pasja i cel: pod marką TuMieszkamy dostarczamy naszym Klientom najlepsze usługi, nie zapominamy jednak, jak istotna jest dobra atmosfera i wzajemne zaufanie w organizacji. Zapraszamy do poznania naszej firmy, sprawdzenia ofert pracy i zasad rekrutacji. Warto być z nami!

Samochody służbowe w oddziałach

Do dyspozycji pracowników są samochody służbowe w każdej placówce.

Nieruchomości w jednym regionie

Szkoda nam czasu na dalekie dojazdy dlatego staramy się by nasi pracownicy opiekowali się nieruchomościami w pobliżu miejsca zamieszkania.

Możliwość awansu w strukturze firmy

Stawiamy na rozwój! Wielu z nas przeszło drogę "od asystenta do dyrektora" bądź przebranżowiło się w ramach naszej organizacji.

Możliwość pracy w różnych miejscach Polski

Przeprowadzka nie musi się wiązać ze zmianą pracy. Mamy placówki w wielu miejscach i jesteśmy otwarci na relokację pracowników

Elastyczne formy zatrudnienia

Zatrudniamy na umowę o pracę, zlecenie, współpracujemy z osobami prowadzącymi działalność gospodarczość. Dopasowujemy się do potrzeb i oczekiwań naszych pracowników

TuRozrywka i Integracja

Dobra atmosfera sprzyja pracy, dlatego stawiamy na integrację: co roku jesienią spotykamy się na imprezie firmowej. Lokalnie świętujemy ważne okazje, regularnie się spotykamy. Tworzymy drużynę!

Administrator danych
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w kontakcie z osobą korzystającą w opcji formularza kontaktowego na stronach internetowych Grupy TuMieszkamy jest Zespół Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 02-146) ul. 17 Stycznia 48, tel.: 48 22 572 55 70, mail: .

Kontakt w sprawie danych
Mogą się Państwo kontaktować w sprawie danych osobowych / z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:

Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Spółka będzie przetwarzała Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Przepisy prawa pracy: art. 221 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcą Państwa danych osobowych będą Spółki z Grupy City Service Polska operujące pod marką TuMieszkamy jako potencjalni pracodawcy.

Okres przechowywania danych
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 6 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do:

  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. usunięcia danych osobowych;
  5. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Zapoznaj się z klauzulą informacyjna o przetwarzaniu danych dla osób korzystającychz formularza do kontaktu na stronach www Grupy TuMieszkamy