Kariera

Jeśli widzisz tu propozycję dla siebie - napisz.

Osoby zainteresowane prosimy o wysyłanie aplikacji (składających się z CV i listu motywacyjnego) na adres

Nasz proces rekrutacji składa się z następujących etapów:

  1. Przysyłasz do nas swoje CV.
  2. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia aplikacji, zaprosimy Cię na spotkanie kwalifikacyjne.
  3. Na spotkaniu ze specjalistą z Działu HR oraz swoim potencjalnym przełożonym będziesz miał okazję poznać naszą firmę, a my Ciebie, Twoje doświadczenia i oczekiwania. Wyjaśnimy możliwości współpracy i przedstawimy ścieżkę rozwoju.
  4. Jeżeli uznamy, że to właśnie Ciebie szukaliśmy, zaprosimy Cię do współpracy.

Administrator
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest, Zespół Zarządców Nieruchomości sp. z o.o. zwana dalej Spółką.

Kontakt w sprawie Państwa danych
Mogą się Państwo kontaktować w sprawie danych osobowych z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:
 

Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Spółka będzie przetwarzała Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Przepisy prawa pracy: art. 221 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Państwa danych osobowych będą Spółki z Grupy City Service Polska operujące pod marką „TuMieszkamy”  jako potencjalni pracodawcy.

 

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 6 miesięcy.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo:

1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2) do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3) do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4) do usunięcia danych osobowych;

5) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.

Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.