Blog

Czy przedmioty osobiste mogą być przechowywane na klatkach schodowych?

Choć wydaje często się, że zakaz trzymania przedmiotów na klatkach schodowych i ciągach komunikacyjnych to niepotrzebne restrykcje narzucane przez Wspólnotę Mieszkaniową, to tak naprawdę kwestie te reguluje prawo, a dokładniej - przepisy przeciwpożarowe (m.in. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków).

Przepisy przeciwpożarowe a przedmioty zalegające na klatkach schodowych

Mówią one, że szerokość drogi ewakuacyjnej powinna wynieść minimum 80 cm (§ 16 wyżej wskazanego Rozporządzenia). Zatem uznać należy, że wszystko, co zajmuje taką przestrzeń, musi zostać usunięte, ponieważ korytarz stanowi ciąg komunikacyjny, który powinien zapewnić mieszkańcom swobodne i bezpieczne przejście. Odpowiedzialnym za tę czynność (tj. zapewnienie odpowiedniej szerokości przejścią) jest spółdzielnia lub Wspólnota Mieszkaniowa, zaś tak na prawdę obowiązek ten ciąży na każdym właścicielu rzeczy tarasujących drogi ewakuacyjne.

Proste? Niekoniecznie. We wspomnianym rozporządzeniu czytamy bowiem, że lokalizowanie elementów wystroju wnętrz, instalacji i urządzeń jest zabronione jedynie, gdy:

  • zmniejszają wymiary drogi ewakuacyjnej poniżej wartości wymaganych w przepisach techniczno-budowlanych
  • są to materiały palne.

Wózek dziecięcy uznawany jest za przedmiot łatwopalny, co stanowi argument dla zarządców, do ustanawiania zakazów na trzymanie takich przedmiotów na klatkach schodowych. Podobnie sprawa ma się z szafkami, dywanami, krzesłami (i innymi meblami) czy kartonami. Czy łatwopalnym przedmiotem jest rower, który składa się niemal w całości z metalu? Raczej nie. Dlatego, jeśli nie blokuje on drogi ewakucyjnej – może być trzymany na klatce schodowej. Przepisy rodzą jednak wątpliwości. Niektórzy twierdzą, że chcąc stosować się restrykcyjnie do przepisów, należałoby usunąć z korytarzy... wycieraczki systemowe czy maty , jako przedmioty, które mogą łatwo się zapalić.

Gdy wózek dziecięcy przechowywany jest na klatce - rozwiązania

Aby uniknąć nieporozumień, najlepiej wyznaczyć miejsca do trzymania rzeczy osobistych mieszkanców, o ile tylko istnieje taka możliwość. Najlepiej posłużą do tego tzw. „ślepe miejsca“, które nie są potrzebne podczas ewakuacji. Dobrym przykładem takich miejsc są choćby przestrzenie pod schodami, komórki lokatorskie czy pomieszczenia w piwnicach.

A jeśli mamy do czynienia z sytuacją, w której przedmiot tarasuje drogę ewakuacyjną lub jest łatwopalny? Najlepiej rozpocząć od rozmowy z mieszkańcami lokalu. Jeśli odmawiają usunięcia lub nie reagują na prośby, należałoby wówczas poinformować na piśmie o możliwym wszczęciu postępowania sądowego o uzyskanie zgody na wywiezienie rzeczy na koszt właściciela lub wezwać straż miejską.  Jeżeli bowiem doszłoby do kontroli ze strony straży pożarnej, wówczas ewentualny mandat karny zostanie nałożony na spółdzielnię czy Wspólnotę Mieszkaniową, a nie bezpośrednio na właściciela rzeczy pozostawionej na korytarzu czy klatce schodowej.

 

r.pr. Jakub Trznadel, Departament Prawny TuMieszkamy