Blog

Dlaczego wzrastają opłaty za wywóz śmieci?

Opłaty za wywóz śmieci zmieniają się nieustannie – niestety, zwykle na niekorzyść właścicieli lokali. Mówiąc wprost: wzrastają. Dlaczego tak się dzieje i na jakie zmiany powinniśmy przygotować się w 2021 r.?

Dlaczego gospodarowanie odpadami komunalnymi drożeje?

Nowe zasady i wyższe stawki opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych wynikają z kilku rzeczy, w tym przede wszystkim:

  • Polacy (podobnie jak wszyscy Europejczycy) produkują coraz więcej śmieci, ale wciąż albo ich nie sortują, albo robią to źle. Już drugi rok z rzędu opłaty za wywóz śmieci w naszym kraju drożeją najszybciej w Europie.
  • Unia Europejska wdraża swoje cele związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi – chodzi o większą dbałość o środowisko.
  • Samorządy muszą zacząć uwzględniać kary, które zostały już nałożone na firmy za niedostateczną realizację recyklingu.

Od 2011 r.,  na mocy ustawy z dn. 1 lipca o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, obowiązki w zakresie gospodarowania odpadami przejęły gminy. Tym samym, to one odpowiadają za opłaty związane z wywozem odpadów.

W jaki sposób naliczane są opłaty za wywóz śmieci?

Według informacji rządowych: „Gminy mogą wybierać jeden z czterech sposobów ich naliczania:

  • od liczby mieszkańców faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość,
  • od powierzchni nieruchomości,
  • od ilości zużytej wody,
  • za gospodarstwo domowe (stawka ryczałtowa),

albo dokonywać wyboru różnych metod dla poszczególnych części terenu gmin (np. w części wyposażonej w wodociągi stawka będzie oparta o ilość zużytej wody, natomiast w przypadku pozostałej części - według innej, bardziej odpowiedniej metody).

Gminy mogą też różnicować opłaty za wywóz śmieci poprzez wprowadzenie ulg albo dopłat dla gorzej sytuowanych właścicieli nieruchomości, którzy będą spełniać określone kryteria dochodowe.

Opłata za wywóz śmieci będzie wnoszona bezpośrednio do gminy. Za te pieniądze będzie ona finansować przyjmowanie, wywóz i segregację odpadów, punkty zbiórki selektywnej oraz obsługę całego systemu. (…)”[1]

W praktyce zatem nie obowiązuje jedna stawka opłat. Na przykład w Warszawie od kwietnia 2021 r. obowiązują już nowe zasady naliczania opłat za gospodarowanie odpadami. Rada m.st. Warszawy zadecydowała o wprowadzeniu systemu naliczania opłaty od ilości zużytej wody.[2] Praktyki są zatem różne. Niestety, eksperci wskazują, że należy nastawić się na to, iż opłaty za wywóz śmieci niestety w najbliższym czasie nie zmaleją.