Zarządzanie nieruchomościami i wspólnotami - tuMieszkamy

Optymalizacja kosztów

Optymalizacja stanu technicznego oraz bezpieczeństwo funkcjonowania nieruchomości są dla nas priorytetem, jednak nie w każdym przypadku remont czy modernizacja są ekonomicznie uzasadnione. Jesteśmy w stanie optymalizować stan techniczny nieruchomości biorąc pod uwagę uwarunkowania prawno-ekonomiczne. Pomagamy przy pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania: kredytów inwestycyjnych, kredytów termomodernizacyjnych czy dotacji ze środków unijnych.