Zarządzanie nieruchomościami - tuMieszkamy

Strefa Klienta

 

Ogólne


1. Korzystałem ze starej wersji SK. Czy do nowej otrzymam nowy login i hasło?

Korzystanie z nowej Strefy Klienta nie wymaga nowego loginu i hasła - dane te pozostają bez zmian

2. Czy otrzymam mailem link do nowej SK?

Sposób logowania się do nowej Strefy pozostaje bez zmian, to znaczy za pośrednictwem strony www.tumieszkamy.pl  poprzez wybór ikony „Strefa Klienta”.

3. Czy muszę coś dodatkowo podpisać, lub wysłać mailem, by mieć dostęp do nowej wersji?

Nowa Strefa Klienta nie wymaga składania dodatkowych podpisów ani oświadczeń.

4. Czy nowy serwis wiąże się z jakimiś kosztami?

Korzystanie z nowej Strefy Klienta nie wiąże się z poniesieniem przez Klienta  żadnych dodatkowych opłat. Jest to usługa bezpłatna.

5. Dlaczego TuMieszkamy zmienia mi serwis bez mojej zgody?

Priorytetem TuMieszkamy jest stałe podnoszenie jakości świadczonych usług. Nowa Strefa Klienta jest odpowiedzią na oczekiwania naszych Klientów, stąd też zachęcamy do korzystania z nowoczesnych rozwiązań oferowanych przez TuMieszkamy w ramach bezpłatnej usługi.

6. Czy regulamin Strefa Klienta pozwala na wyłączenie starej wersji?

Regulamin opisuje rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną. Wszystkie dotychczas świadczone usługi będą dostępne i realizowane w nowej wersji Strefy Klienta.

7. Jak aktywować Strefę Klienta?

TuMieszkamy umożliwia Klientowi uzyskanie dostępu do Strefy Klienta poprzez wydanie mu indywidualnego Identyfikatora Użytkownika oraz Hasła. Dla każdego Użytkownika przypisany jest jeden Identyfikator Użytkownika i jedno Hasło. Usługodawca wygeneruje login oraz hasło konieczne do korzystania ze Strefy Klienta. Hasło zostanie przekazane Klientowi, za potwierdzeniem odbioru na stosownym oświadczeniu. Podpisane oświadczenie będzie podstawą do aktywowania dostępu do Strefy Klienta.

8. Wpisuję poprawny login i hasło, a pomimo tego nie mogę się zalogować. Dlaczego?

W celu wyjaśnienia problemu z brakiem możliwości zalogowania się prosimy o kontakt z  Call Center

9. Jak mogę zrezygnować ze Strefy Klienta?

Klient może w każdej chwili zrezygnować z korzystania ze Strefy Klienta poprzez złożenie do TuMieszkamy stosownego oświadczenia:

a) pisemnie na adres lokalnej siedziby TuMieszkamy;
b) pocztą elektroniczną na adres:


Bezpieczeństwo


1. Czy TuMieszkamy wymaga aktualizacji moich danych w związku ze zmianą Strefy Klienta na nową?

Sama zmiana Strefy Klienta na nową nie wymaga aktualizacji danych osobowych.  Niemniej  jednak jeśli chcieliby Państwo zaktualizować swoje dane wniosek służący do tego celu znajduje się po lewej stronie w zakładce „Dokumenty” – „Wniosek o aktualizację danych kontaktowych”.

2. Co się stanie, gdy zapomnę loginu lub hasła? Jak odzyskam login / hasło?

W przypadku, gdy kwestia dotyczy wyłącznie hasła Klient może odzyskać je samodzielnie. W tym celu będąc na oknie logowania należy wybrać opcję „Nie pamiętam hasła”, następnie należy wpisać login oraz adres e-mail, który został podany przez Klienta w danych kontaktowych, wówczas nowe hasło zostanie automatycznie wygenerowane i wysłane na podany adres e-mail.

W przypadku gdy utrata dotyczy zarówno hasła i loginu, wówczas należy skontaktować się z Call Center.

3. Jak zmienić hasło?

W celu zmiany hasła po zalogowaniu do Strefy Klienta należy w prawym górnym rogu wybrać „Profil” i następnie przycisk „zmień hasło”.

4. Jakie przeglądarki obsługują Strefę Klienta?

Strefa Klienta pracuje prawidłowo z aktualnymi wersjami przeglądarek Firefox, Chrome, Edge oraz Internet Explorer. Zalecamy ze względów bezpieczeństwa używać zawsze zaktualizowanych wersji przeglądarek internetowych.

5. Czy korzystanie ze Strefy Klienta jest bezpieczne?

Strefa Klienta jest zabezpieczana przed nieupoważnionym dostępem. Mechanizmy zabezpieczeń zaszyte są zarówno w samej aplikacji jak i w serwery stron www bezpośrednio działające w sieci Internet.

6. Czy strona Strefy Klienta ma certyfikat bezpieczeństwa i jest zabezpieczona?

Strefa Klienta posiada certyfikat SSL rozszerzonej weryfikacji prawidłowo zainstalowany na serwerze www dla adresu https://strefaklienta24.pl co potwierdza ocena "A+" Qualys SSL Labs. Rozszerzona walidacja oznacza że certyfikat SSL wydawany jest po wcześniejszej weryfikacji przedsiębiorstwa i nazwy domenowej co znacznie podnosi poziom bezpieczeństwa.

7. Czy TuMieszkamy przekazuje drogą mailową link do logowania?

Wysyłamy maile z adresu tumieszkamy.pl i strefaklienta24.pl. W przypadku jakichkolwiek podejrzeń o próbę podszywania się należy sprawdzić prawdziwy adres nadawcy (nie zawsze jest on podany w sposób widoczny w programie pocztowym) lub skontaktować się z Call Center TuMieszkamy.

8. Czy zmiana wersji jest zgodna z RODO?

Tak samo jak wcześniejsza wersja Strefy Klienta tak nowa zgodna jest z dyrektywą ochrony danych osobowych RODO. System, w którym przetwarzane są dane nie uległ zmianie, a jedynie jego warstwa wizualna czy funkcjonalna.  


Funkcjonalności Strefy Klienta


1. Jakie informacje znajdę w zakładce Finanse?

Informacje o nadpłacie i /lub zaległościach. Dostęp do historii obciążeń i wpłat.

2. Z czego wynika pozycja "Kwota do zapłaty"?

Kwota do zapłaty jest to suma naliczonych obciążeń, których termin płatności przypada w terminie określonym poprzez ustawę o własności lokali bądź uchwały wspólnotę mówiącej o terminie wpłat zaliczek. Z Reguły jest to suma dokumentów których termin płatności przypada do 10 każdego miesiąca. Jeśli zapłata zostanie wykonana przed naliczeniem obciążenia, system może prezentować nadpłatę, do momentu wykonania naliczenia.

3. Jakie informacje znajdę w zakładce Lokale?

Informacje dotyczące lokalu/i tj. powierzchnia, liczba osób, udział, itp.  

4. Jakie informacje znajdę w zakładce Liczniki?

Informacje o licznikach zainstalowanych w poszczególnych lokalach oraz zużycia wykazane na licznikach. Zakładka ta umożliwia dodanie odczytu dla każdego licznika przez Użytkownika Strefy Klienta.

5. Jakie informacje znajdę w zakładce Ogłoszenia?

Treść ogłoszeń publikowanych przez TuMieszkamy oraz Zarządy Wspólnoty Mieszkaniowej.

6. Jakie informacje znajdę w zakładce Awarie?

Informacje o zgłoszonych awariach w nieruchomości wraz ze statusem realizacji prac. Zakładka ta umożliwia zgłoszenie nowej awarii przez Użytkownika Strefy Klienta.

7. Jakie informacje znajdę w zakładce Korespondencja?

Informacja o korespondencji pomiędzy użytkownikiem Strefy Klienta a TuMieszkamy, np.: zawiadomienia o opłatach, wezwania, informacje o rozliczeniu, itp. Funkcja ta pozwala na pobranie załączników.

8. Jakie informacje znajdę w zakładce Wspólnota mieszkaniowa?

 Informacje ogólne o Wspólnocie, Uchwały.

9. Jakie informacje znajdę w zakładce Dokumenty?

Tu znajdują się ważne dokumenty lub wzory dokumentów dotyczące Wspólnoty Mieszkaniowej.

10. Jakie informacje znajdę w zakładce o aplikacji?

Informację o wersji Strefy Klienta i informację o posiadaczu licencji.

11. Jak przekazać stan wodomierzy?

Należy wejść na zakładkę „Liczniki” wybrać licznik z listy, wcisnąć przycisk „dodaj odczyt”, uzupełnić datę odczytu oraz stan. Odczyty można zgłaszać w okresie od 20 do 12 dnia miesiąca.

W przypadku posiadania liczników z odczytem radiowym – dodawanie odczytów jest zablokowane.

12. Jak zgłosić awarię?

Należy wejść na zakładkę „Awarie” wcisnąć przycisk „zgłoś awarię” i uzupełnić pola:
a)    Dotyczy – należy wybrać z listy lokal lub budynek, którego dotyczy awaria
b)    Opis zgłoszenia – należy opisać zgłoszenie. W tym polu nie należy podawać danych osobowych.
c)    Telefon kontaktowy
d)    Można dodać zdjęcia awarii po wybraniu dola „dodaj zdjęcie”

13.  Czy mogę korzystać ze starej wersji Strefy Klienta?

Wraz z uruchomieniem nowej wersji Strefy Klienta, stara nie będzie już dostępna. Nowa Strefa Klienta jest odpowiedzią na oczekiwania naszych Klientów i zachęcamy do korzystania z nowoczesnych rozwiązań oferowanych przez TuMieszkamy w ramach bezpłatnej usługi.

14. Jakie nowe funkcjonalności dostępne są w nowej wersji?

Z nowej Strefy Klienta można komfortowo korzystać zarówno na tradycyjnych przeglądarkach internetowych na komputerach jak i na urządzeniach mobilnych. Nowe funkcjonalności, które mogą zostać włączone dla danej Wspólnoty Mieszkaniowej to: podgląd uchwał będących w trakcie głosowania,  powiadomienia i kolejne, o których będą Państwo informowani.