Przetargi

Miasto Rodzaj zamówienia Nazwa postępowania Tryb udzielania zamówienia Data dodania Termin składania ofert Załączniki
Lublin Wykonanie robót Wykonanie robót na terenie stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Poniatowskiego 10 w Zamościu 2019.08.12 10.09.2019 10:00 Specyfikacja
Lublin Opracowanie dokumentacji Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Koszary 13 w Zamościu 2019.08.08 12.08.2019 23:55 Specyfikacja projektu
Lublin Budowa ogrodzenia Budowa ogrodzenia z furtkami i bramami na posesji przy al. Racławickich 18 w Lublinie 2019.07.10 22.07.2019 15:00 Druk oferty
Specyfikacja techniczna
Szkic budowy
Lublin Robota budowlana Remont balkonów w budynku wspólnoty Rolna 2A 2019.05.22 12.06.2019 10:00 Warunki techniczne
Druk oferty
Lublin Remont dachów i kominów Malowanie pokrycia dachowego, wymiana ław kominiarskich i remont kominów 2019.05.22 11.06.2019 10:00 Warunki techniczne
Druk oferty
Bydgoszcz Modernizacja monitoringu Modernizacja istniejącego systemu monitoringu 2019.04.08 30.04.2019 15:00 Specyfikacja warunków zamówienia
Zamość Malowanie Malowanie drewnianych paneli wraz z umyciem stolarki okiennej 2019.04.05 25.04.2019 09:00 Specyfikacja warunków zamówienia
Zamość Remont klatek Malowanie klatek schodowych, ul. Polna 19 w Zamościu 2019.03.27 15.04.2019 11:00 Specyfikacja warunków zamówienia
Zamość Montaż monitoringu Montaż monitoringu w budynku przy ul. Poniatowskiego 5 w Zamościu 2019.03.27 11.04.2019 10:00 Specyfikacja warunków zamówienia
Zamość Robota budowlana Remont dachów i kominów w budynku przy ul. Koszary 58 w Zamościu 2019.03.07 29.03.2019 13:05 Specyfikacja warunków zamówienia
Zamość Remont klatek Remont klatek schodowych w budynku przy ul. M. Reja 26 w Zamościu 2019.03.05 15.03.2019 09:30 Specyfikacja warunków zamówienia
Lublin Robota drogowa Przebudowa miejsc postojowych 2019.02.19 08.03.2019 15:00 Przedmiar robót
Projekt budowlany
Projekt zagospodarowania
Ogłoszenie
Dęblin Dobudowa balkonów Dobudowa balkonów ul. Wiślana 35 w Dęblinie 2019.02.09 28.02.2019 11:00 Szczegóły ogłoszenia
Lublin Remont dachów i kominów Remont dachów i kominów w budynku przy ul. Koszary 58 w Zamościu 2019.01.08 01.02.2019 13:05 Szczegóły ogłoszenia
Lublin Wymiana drzwi Wymiana drzwi w budynku Al. Racławickie 18 w Lublinie 2018.12.12 03.01.2019 16:00 Druk oferty
Spec. techniczna
Lublin Remont klatek schodowych Remont klatek schodowych w budynku przy Al. Racławickich 18 w Lublinie 2018.12.11 07.01.2019 00:00 Specyfikacja techniczna
Druk oferty
Kołobrzeg Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe na sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego 2018.09.13 20.09.2018 00:00 Zapytanie Wschodnia 19-19
Pismo przewodnie 19-29
Pismo przewodnie 5-17
Zapytanie Wschodnia 5-17
Lublin Robota budowlana Dobudowa balkonów WM Wiślana 35 w Dęblinie 2018.09.10 01.10.2018 11:00 Ogłoszenie
Koszty
Specyfikacja
Rysunek 6
Rysunek 5
Rysunek 4
Rysunek 3
Rysunek 2
Rysunek 1
Druk oferty
Lublin Remont dachu i kominów w budynku Koszary 58 w Zamościu Remont dachu i kominów w budynku Koszary 58 w Zamościu 2018.09.06 21.09.2018 13:05 Szczegóły zamówienia
Lublin Malowanie elewacji budynku przy ul Chabrowej 2 Malowanie elewacji budynku z desek elewacyjnych drewnianych 2018.09.03 14.09.2018 11:00 Szczegóły zamówienia
Lublin Robota budowlana na terenie wspólnym nieruchomości Konkurs na wykonanie drogi pożarowej, dojazdowej, zabezpieczenie linii kablowej i in. 2018.09.03 14.09.2018 11:00 Przekroje normalne i konstrukcyjne
Kosztorys ofertowy
Zabezpieczenie urządzeń elektrycznych - mapka
Projekt wykonawczy - br. elektryczna
Druk oferty
Zagospodarowanie terenu 2
Przedmiar robót
Zakres robót - droga pożarowa
Ogłoszenie Kowalskiego 17
Projekt wykonawczy
Zagospodarowanie terenu 1
Lublin Zlecenie kompleksowego utrzymania czystości na terenie Utrzymanie czystości w budynkach i terenie zewnętrznym Wybór najkorzystniejszej oferty 2018.07.19 31.08.2018 11:00 Specyfikacja przetargu
Lublin Remont klatek schodowych i wymiana drzwi do pomieszczeń wspólnych Remont klatek schodowych i wymiana drzwi do pomieszczeń wspólnych 2018.06.19 29.06.2018 00:00 Specyfikacja
Zamość Malowanie pokrycia dachu budynku WM w Zamościu Przetarg na malowanie pokrycia dachu budynku WM 2018.06.19 10.07.2018 00:00 Koszary 12 - specyfikacja
Lublin Roboty budowlane –naprawy hydroizolacji Wykonanie naprawy hydroizolacji dylatacji oraz płyt balkonowych na budynku ul. Limbowa 5 w Lublinie Inne ogłoszenia i zamówienia – zapytanie o cenę 2018.04.20 11.05.2018 12:00 Ogłoszenie
Lublin Dobudowa balkonów i prace towarzyszące Dobudowa balkonów z daszkami nad balkonami ostatniej kondygnacji wraz z osłonami bocznymi i wymianą stolarki okiennej na drzwi balkonowe i okno 2018.04.12 23.04.2018 00:00
Lublin Wymiana okien połaciowych Wymiana okien połaciowych w budynku przy ul. Nadrzeczna 125 w Lublinie 2018.04.03 23.04.2018 00:00
Lublin Wymiana okien Wymiana okien ścian - PCV w budynku przy ul. Nadrzeczna 125 w Lublinie 2018.04.03 23.04.2018 00:00
Oddział Lublin Sprzątanie części wspólnych oraz pogotowie techniczne w stałej gotowości Sprzątanie nieruchomości tj. klatek schodowych, chodników i terenów zielonych oraz pogotowie techniczne Przetarg nieograniczony 2018.03.23 30.04.2018 00:00
Oddział Lublin Remont instalacji Remont instalacji wodociągowej zimnej wody w piwnicy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Nowy Świat 39 w Lublinie Przetarg nieograniczony 2018.03.23 20.04.2018 00:00
Wrocław Robota budowlana Remont elewacji zgodnie z projektem; Wrocław, ul. Saperów 14 Przetarg nieograniczony 2018.03.15 20.03.2018 23:55
ZZN Sp. z o.o. Oddział Bydgoszcz zapytanie cenowe Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu części ogrodzenia na nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej przy Leszczyńskiego 97. Przetarg nieograniczony 2016.06.10 15.07.2016 12:30
ZZN Sp. z o.o. Oddział Wrocław Robota budowlana Remont elewacji - piaskowanie wraz z wymianą parapetów i obróbek blacharskich, renowacja elementów metalowych w budynku Konsulatu Niemieckiego przy ul. Podwale 76/77 we Wrocławiu będącym własnością Skarbu Państwa Przetarg nieograniczony 2016.06.02 20.06.2016 10:00
ZZN Sp. z o.o. Oddział Bydgoszcz Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe Bortnowskiego/Piłsudskiego Zapytanie o cenę 2015.04.01 10.04.2015 14:50
ZZN Sp. z o.o. Oddział Bydgoszcz Zapytanie ofertowe Wymiana okien piwnicznych Zapytanie o cenę 2014.10.03 10.10.2014 16:00