Nasza oferta

  • bieżąca kontrola stanu technicznego budynku przez inspektorów z uprawnieniami i nadzór przy usuwaniu awarii i ich skutków
  • analiza potrzeb remontowych oraz kosztów (przygotowywanie planów remontowych)
  • nadzór nad wykonywaniem bieżących remontów i modernizacji zgodnie z planem rocznym
  • zlecanie okresowych przeglądów sprawności technicznej budynku i nadzór nad ich realizacją
  • nadzór nad realizacją świadczeń gwarancyjnych
  • nadzór nad prowadzaniem procedur legalizacyjnych urządzeń pomiarowych i kontrolnych
  • nadzór nad eksploatacją i bieżąca konserwacja instalacji obiektów budowlanych
  • sprawozdawczość z zakresu ochrony środowiska w imieniu właścicieli nieruchomości