Zarządzanie nieruchomościami - tuMieszkamy

Kontakt

Zespół Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o.
ul. Spokojna 2
20-074 Lublin

KRS: 0000218420
REGON: 015813065
NIP: 5262795322

SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Kapitał zakładowy
70 374 000 zł

Atrium 21 Sp. z o.o.
ul. Spokojna 2
20-074 Lublin

KRS: 0000100714
REGON: 750004804
NIP: 5262716937

SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Kapitał zakładowy:
50 000 zł

Concierge – Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o.
ul. Spokojna 2
20-074 Lublin

KRS: 0000290807
REGON: 141107562
NIP: 7010095081

SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Kapitał zakładowy:
50 000 zł

Famix Sp. z o.o.
ul. Spokojna 2
20-074 Lublin

KRS: 0000130182
REGON: 016452847
NIP: 5262485716

SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Kapitał zakładowy:
50 000 zł

Progresline Sp. z o.o
ul. Spokojna 2
20-074 Lublin

KRS: 0000533531
REGON: 360226107
NIP: 7252080278

SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Kapitał zakładowy:
3 305 000 zł

Ted Sp. z o.o.
ul. Spokojna 2
20-074 Lublin

KRS: 0000154001
REGON: 192876743
NIP: 9581430734

SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Kapitał zakładowy:
51 000 zł

Santer Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o.
ul. Spokojna 2
20-074 Lublin

KRS: 0000009951
REGON: 639551544
NIP: 7781354439

SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Kapitał zakładowy:
122 000 zł

Dom Best Sp. z o.o.
ul. Spokojna 2
20-074 Lublin

KRS: 0000057387
REGON: 812085491
NIP: 8512703950

SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Kapitał zakładowy:
50 000 zł

Certus Serwis Sp. z o.o.
ul. Spokojna 2
20-074 Lublin

KRS: 0000705699
REGON: 368839275
NIP: 5871714076

SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Kapitał zakładowy:
49 750 zł