Kontakt

Zespół Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o.
ul. Komitetu Obrony Robotników 48
02-146 Warszawa

KRS: 0000218420
REGON: 015813065
NIP: 5262795322

SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Kapitał zakładowy
70 374 000 zł

Atrium 21 Sp. z o.o.
ul. Komitetu Obrony Robotników 48
02-146 Warszawa

KRS: 0000100714
REGON: 750004804
NIP: 5262716937

SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Kapitał zakładowy:
50 000 zł

Concierge – Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o.
ul. Komitetu Obrony Robotników 48
02-146 Warszawa

KRS: 0000290807
REGON: 141107562
NIP: 7010095081

SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Kapitał zakładowy:
50 000 zł

Famix Sp. z o.o.
ul. Komitetu Obrony Robotników 48
02-146 Warszawa

KRS: 0000130182
REGON: 016452847
NIP: 5262485716

SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Kapitał zakładowy:
50 000 zł

Progresline Sp. z o.o
ul. Piotrkowska 197
90-451 Łódź

KRS: 0000533531
REGON: 360226107
NIP: 7252080278

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Kapitał zakładowy:
3 305 000 zł

Ted Sp. z o.o.
ul. Wielkokacka 2/8
81-611 Gdynia

KRS: 0000154001
REGON: 192876743
NIP: 9581430734

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Kapitał zakładowy:
51 000 zł

Santer Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o.
ul. Strzelecka 49
61-846 Poznań

KRS: 0000009951
REGON: 639551544
NIP: 7781354439

SĄD REJONOWY W POZNANIU, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY

Kapitał zakładowy:
122 000 zł

Dom Best Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 9
70-470 Szczecin

KRS: 0000057387
REGON: 812085491
NIP: 8512703950

SĄD REJONOWY W SZCZECINIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Kapitał zakładowy:
50 000 zł

Certus Serwis Sp. z o.o.
ul. Wielkokacka 2/8
81-611 Gdynia

KRS: 0000705699
REGON: 368839275
NIP: 5871714076

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Kapitał zakładowy:
49 750 zł