Zarządzanie nieruchomościami i wspólnotami - tuMieszkamy

Program rekomendacji

Program rekomendacji Polecasz – Zarabiasz

Dla wszystkich osób zatrudnionych w spółkach Grupy City Service przygotowaliśmy Program Rekomendacji „POLECAJ – ZARABIAJ”

Dzięki niemu każda osoba zatrudniona w GCS może otrzymać atrakcyjny bonus finansowy za kandydata poleconego do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Biorąc udział w Programie Rekomendacji „POLECAJ – ZARABIAJ”, możesz wesprzeć organizację w pozyskaniu cennych pracowników i jednocześnie pomóc Twoim znajomym przenieść ich karierę zawodową na nowy poziom.

Nawet jeśli do tej pory nie słyszeli o ofertach pracy w Grupie City Service, teraz, dzięki Tobie, będą mogli z nich skorzystać i dołączyć do Naszej Organizacji!

Krok 1 - Rekomendacja

Aby przystąpić do programu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na naszej stronie internetowej.

Udział w akcji jest dobrowolny, jednak wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, dlatego przed przystąpieniem koniecznie zapoznaj się z Regulaminem Programu, dostępnym w Repozytorium, w zakładce HR.

Krok 2 - Rekrutacja

Jeśli przesłane CV zostanie pozytywnie zweryfikowane przez dział HR, Twój kandydat zostanie zaproszony na rozmowę rekrutacyjną.

Następnie trzymaj mocno kciuki za pomyślny przebieg rozmowy rekrutacyjnej.

Gdy zatrudnimy poleconego kandydata, poinformujemy Cię o tym fakcie mailowo lub telefonicznie.

Krok 3 - Rozliczenie

Bonus finansowy zostanie wypłacony w dwóch częściach – po 300 i 500 złotych. Pierwszą część premii, otrzymasz po 3 miesiącach od zatrudnienia polecanej osoby - drugą po 6 miesiącach.

Wierzymy, że rekomendowane przez Ciebie osoby, to najlepsi kandydaci do pracy w spółkach grupy kapitałowej City Service.

Ufamy Twoim wyborom!

CZEKAMY Z NIECIERPLIWOŚCIĄ NA REKOMENDOWANYCH KANDYDATÓW

Dane uczestnika programu

Dane osoby rekomendowanej

CV Osoby rekomendowanej bezwzględnie powinno zawierać następującą klauzulę:
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Spółka będzie przetwarzała Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Przepisy prawa pracy: art. 221 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

Administrator danych
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w kontakcie z osobą korzystającą w opcji formularza kontaktowego na stronach internetowych Grupy TuMieszkamy jest Zespół Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 02-146) ul. Komitetu Obrony Robotników 48, tel.: 48 22 572 55 70, mail:

Kontakt w sprawie danych
Mogą się Państwo kontaktować w sprawie danych osobowych / z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:

Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Spółka będzie przetwarzała Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Przepisy prawa pracy: art. 221 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcą Państwa danych osobowych będą Spółki z Grupy City Service Polska operujące pod marką TuMieszkamy jako potencjalni pracodawcy.

Okres przechowywania danych
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 6 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do:

  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. usunięcia danych osobowych;
  5. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu nawiązania kontaktu z wykorzystaniem niniejszego formularza kontaktowego i w celu otrzymania odpowiedzi / informacji w sprawach, o które się zwracam.

Zapoznaj się z klauzulą informacyjna o przetwarzaniu danych dla osób korzystającychz formularza do kontaktu na stronach www Grupy TuMieszkamy

Regulamin