Zarządzanie nieruchomościami i wspólnotami - tuMieszkamy

Nasza oferta

  • założenie i rejestracja Wspólnoty Mieszkaniowej

  • ustalanie wysokości zaliczek wnoszonych przez właścicieli lokali na pokrycie kosztów zarządzania nieruchomością wspólną

  • inwentaryzowanie części wspólnych nieruchomości, w tym m.in. inwentaryzowanie spisu pomieszczeń, kluczy, majątku Wspólnoty Mieszkaniowej, urządzeń i materiałów znajdujących się na terenie nieruchomości

  • dokonanie czynności związanych z przygotowaniem i zwołaniem zebrań, przygotowaniem projektów uchwał niezbędnych do podjęcia przez Wspólnotę Mieszkaniową oraz innych czynności wynikających z obowiązujących przepisów

  • pomoc w tworzeniu regulaminu porządku domowego oraz regulaminu Wspólnoty Mieszkaniowej