Nasza oferta

  • założenie i rejestracja Wspólnoty Mieszkaniowej
  • ustalanie wysokości zaliczek wnoszonych przez właścicieli lokali na pokrycie kosztów zarządzania nieruchomością wspólną
  • inwentaryzowanie części wspólnych nieruchomości, w tym inwentaryzowanie spisu pomieszczeń, kluczy, majątku wspólnoty mieszkaniowej, urządzeń i materiałów znajdujących się na terenie nieruchomości
  • przygotowanie i zwołanie zebrań, przygotowanie projektów uchwał niezbędnych do podjęcia przez Wspólnotę Mieszkaniową oraz prowadzenie innych czynności wynikających z przepisów
  • pomoc w tworzeniu regulaminu porządku domowego oraz statut Wspólnoty Mieszkaniowej