Zarządzanie nieruchomościami i wspólnotami - tuMieszkamy

Optymalizacja kosztów

Świadczymy usługi w zakresie:

  • profesjonalnego doradztwa w obszarze doboru urządzeń umożliwiających monitoring zużycia mediów
  • gromadzenia i analizy danych dotyczących poziomu zużycia mediów
  • niezwłocznego informowania o zaobserwowanych odchyleniach