O TuMieszkamy

Jesteśmy świadomi odpowiedzialności za powierzone nam zadania. Wiemy dlaczego i w jaki sposób działać w interesie Klienta. Reagujemy racjonalnie, nie emocjonalnie.

  • możliwość zgłoszenia awarii/usterki o każdej porze dnia, nawet w święta, zarówno telefonicznie jak i przez stronę internetową
  • dba/ość o utrzymanie wartości nieruchomości poprzez zapewnienie dobrego stanu technicznego budynku oraz regularne przeglądy budowlane i kontrole instalacji
  • prowadzenie Księgi Obiektu Budowlanego