Zarządzanie nieruchomościami - tuMieszkamy

Znak jakości

Certyfikat TuMieszkamy to potwierdzenie jakości firm świadczących usługi na rzecz nieruchomości. To dowód satysfakcjonującej współpracy z zarządcami TuMieszkamy. Certyfikat przyznawany jest na rok. Po jego wygaśnięciu można ponownie przystąpić do procedury weryfikacyjnej. Certyfikat wystawiany jest przez Jednostkę Certyfikującą w strukturach TuMieszkamy.

Sześć kroków do certyfikatu TuMieszkamy:

  • Zgłoszenie zainteresowania przystąpieniem do procesu certyfikacji.
  • Uzupełnienie dokumentacji weryfikacyjnej ze wskazaniem obiektów i osób, które mogą potwierdzić fakt współpracy na rzecz klientów TuMieszkamy.
  • Weryfikacja inwestycji opisanych w zgłoszeniu przez audytorów TuMieszkamy i konfrontacja z zarządcami i administratorami wskazanymi przez certyfikowaną firmę.
  • Działania wyjaśniające nieścisłości i decyzja Jednostki Certyfikującej.
  • Przekazanie Certyfikatu w formie elektronicznej do 7 dni od wydania decyzji.
  • Jednostka Certyfikująca ma prawo dokonać ponownej weryfikacji działań wyróżnionej Certyfikatem spółki. W przypadku bezsprzecznej utraty jakości usług następuje odebranie Certyfikatu.

Korzyści z Certyfikatu

Wiedza i doświadczenie – proces certyfikacji wiąże się cenną wymianą strzeżeń i doświadczeń między weryfikowana spółką, a zarządcą reprezentującym interesy i stanowisko klienta. Zwiększenie konkurencyjności – Certyfikat TuMieszkamy pozytywnie wpływa na wizerunek firmy i jest potwierdzeniem skuteczności i doświadczenia. Mobilizacja do ciągłego rozwoju – Certyfikat TuMieszkamy przyznawany jest na rok i może zostać odebrany przed upływem tego czasu w przypadku obniżenia jakości usług.