Nasze usługi

Dla Deweloperów

Idea naszej działalności to coś więcej niż tylko konieczność utrzymania powierzonych nam obiektów w stanie niepogorszonym. Zaangażowanie i twórcze podejście do każdej naszej realizacji gwarantuje wysoką efektywność pracy, a tym samym sprostanie oczekiwaniom naszych Klientów.

Stosowane przez nas innowacyjne rozwiązania przełamują stereotyp identyfikowania usług zarządzania nieruchomościami jako pracy odtwórczej i mało efektywnej. Zarządzamy nieruchomościami poprzez stosowanie najnowszych technologii oraz rozwiązań. Tym co nas wyróżnia to konkretne inicjatywy zmierzające do integracji środowiska zarządców nieruchomości, wprowadzania innowacyjnych rozwiązań oraz promowania najwyższych standardów jakości realizowanych usług. Dlatego każdy problem związany z rękojmią czy gwarancją staramy się rozstrzygąć z korzyścią dla obu stron. Wprowadziliśmy system Certyfikowanych Wykonawców – do którego dołączają najlepsi z najlepszych, firmy, których rzetelność sprawdziliśmy i dlatego polecamy ich usługi, gdyż wiemy, że są w stanie spełnić wymagania naszych klientów.

Dla Wspólnot Mieszkaniowych

Fachowość i kompetencje to cechy, którymi kierujemy się budując profesjonalną kadrę specjalistów. Dbamy o ciągły rozwój naszych pracowników, którzy zdobywając nowe umiejętności poszerzają potencjał wykonawczy naszej spółki.

 • nasza sytuacja finansowa oraz forma prawna gwarantuje wysoką wiarygodność
 • posiadamy strukturę wewnętrzną zapewniającą wysoką skuteczność wykonywanych usług
 • dysponujemy blisko 800 osobowym zapleczem kadrowym - doświadczonym i zmotywowanym zespołem etatowych pracowników
 • działamy w oparciu o najwyższe standardy pracy
 • naszym atutem jest szybkie, efektywne i elastyczny podejście do każdej realizacji oraz optymalizacja kosztów nieruchomości
 • ubezpieczenie w wysokości 10.000.000 zł
 • jesteśmy obecni na terenie całego kraju
 • wielokrotnie byliśmy nagradzani za wysokie standardy oferowanych przez nas usług m.in. trzykrotnie zdobyliśmy tytuł Zarządcy Roku – Lidera Rynku Nieruchomości

Nasza oferta zawiera pełen katalog usług niezbędny dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania Wspólnoty Mieszkaniowej i dotyczy wszystkich aspektów zarządzania nieruchomością, począwszy od uwarunkowań organizacyjnych, poprzez kwestie techniczne, finansowe i prawne.

Dane budynku*

*Uzupełnienie danych nie jest obowiązkowe, jednak te informacje ułatwią nam przygotowanie ofert

m2
m2
Tak Nie

Dane kontaktowe

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych dla osób korzystających z formularza do kontaktu na stronach internetowych Grupy TuMieszkamy

Administrator danych
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w kontakcie z osobą korzystającą w opcji formularza kontaktowego na stronach internetowych Grupy TuMieszkamy jest Zespół Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 02-146) ul. 17 Stycznia 48, tel.: 48 22 572 55 70, mail:

Kontakt w sprawie danych
Mogą się Państwo kontaktować w sprawie danych osobowych / z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:

Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie Państwa zgody, jeśli zostanie udzielona, w celu nawiązania kontaktu z wykorzystaniem formularza kontaktowego i w celu udzielenia Państwu informacji, o które się Państwo zwrócą (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO).

Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcą Państwa danych osobowych będą Spółki należące do Grupy TuMieszkamy, jeśli konieczność zaangażowania danej Spółki będzie wynikała z kontekstu i treści przesłanej informacji.

Okres przechowywania danych
Dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do czasu wycofania przez Państwa zgody udzielonej na przetwarzanie danych.

Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do:

 1. dostępu do swoich danych;
 2. uzyskania kopii swoich danych, o ile nie wpłynie to niekorzystnie na prawa i wolności innych;
 3. żądania od administratora sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 4. żądania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 5. żądania od administratora usunięcia swoich danych osobowych lub wniesienia sprzeciwu wobec porzetwarzania;
 6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawo do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych
Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Konsekwencje niepodania danych
Niepodanie danych uniemożliwi nawiązanie kontaktu z wykorzystaniem formularza kontaktowego.
Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym lub umownym i nie jest warunkiem zawarcia umowy.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji (w tym profilowanie)
Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani nie będą wykorzystywane do profilowania.

Zapoznaj się z klauzulą informacyjna o przetwarzaniu danych dla osób korzystającychz formularza do kontaktu na stronach www Grupy TuMieszkamy

*- pola obowiązkowe