Blog

Windykacja w TuMieszkamy – działamy sprawnie i skutecznie

Jednym z podstawowych aspektów sprawnego funkcjonowania Wspólnoty Mieszkaniowej jest jej płynność finansowa. Dlatego tak ważne jest, aby administrator zarządzający nieruchomością wspólną potrafił skutecznie egzekwować płatności od właścicieli lokali.

Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej mają obowiązek wpłacać zaliczki na utrzymanie nieruchomości wspólnej. Jeśli nie robią tego regularnie, może to wpływać na wspomnianą płynność finansową Wspólnoty. Wówczas Zarząd ma obowiązek windykacji należności, czyli podjęcia takich działań, które doprowadzą do uiszczenia stosownych wpłat. Może zrobić to sam albo zatrudnić w tym celu windykatora lub kancelarię prawną.

Kolejne kroki związane z windykacją:

  • Windykacja telefoniczna
  • Wezwanie do zapłaty (informacja o zaległościach z prośbą o ich uregulowanie z odsetkami wraz z ostrzeżeniem o skierowaniu sprawy na drogę postępowania sądowego na wypadek braku zaksięgowania płatności)
  • Złożenie pozwu o zapłatę przed Sądem
  • Uzyskanie prawomocnego nakazu zapłaty
  • Przymusowe ściągnięcie należności w drodze postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika Sądowego

Cały proces nie jest skomplikowany, natomiast wymaga pewnych umiejętności – im bardziej doświadczony windykator, tym większe prawdopodobieństwo efektywnego postępowania i szybkiego ściągnięcia należności.

Windykacja w TuMieszkamy

W TuMieszkamy wypracowaliśmy skuteczne procesy windykacji, które w znacznej mierze przyczyniają się do zapewnienia płynności finansowej Wspólnot Mieszkaniowych.

Jednym z podstawowych narzędzi odzyskiwania kwot należnych od dłużników jest tzw. windykacja telefoniczna. Windykacja telefoniczna jest elementem windykacji polubownej, jaką prowadzimy w imieniu naszych klientów. To wyjątkowo skuteczny sposób na zdyscyplinowanie dłużnika do uregulowania należności, wykorzystywany jako jeden z pierwszych etapów dochodzenia niezapłaconych kwot. Zajmują się tym specjaliści zatrudnieni w naszym Centrum Usług Wspólnych w Lublinie. Nie tylko odpowiadają oni za rozmowy z dłużnikami, ale również wprowadzanie danych do systemu, generowanie raportów, a także weryfikują realizację wpłaty zadeklarowanej kwoty.

Jeśli windykacja telefoniczna okaże się nieskuteczna, kierujemy do dłużników wezwania do zapłaty.

Jeżeli po otrzymaniu wezwania dłużnik nie dokona płatności lub nie skontaktuje się z nami w celu zawarcia ugody w przedmiocie spłaty zadłużenia, przekazujemy sprawy na drogę postępowania sądowego. W tym celu TuMieszkamy współpracuje z prestiżową Kancelarią Prawną Drabik (Warszawa). Kancelaria przygotowuje i składa pozwy o zapłatę w znacznej części drogą elektroniczną, co przyczynia się do skrócenia czasu postępowania oraz obniża jego koszty. Ponadto, Kancelaria otrzymuje wynagrodzenie (minimalne, ustawowe) dopiero po uzyskaniu prawomocnego orzeczenia, które pozwala na egzekucję zadłużenia od dłużnika. Oznacza to, że Wspólnota nie płaci za usługi Kancelarii do czasu, dopóki nie ma w ręku narzędzia pozwalającego na przymusową egzekucję świadczenia przez Komornika Sądowego.

Jeżeli zadłużenie pozostaje niespłacone pomimo otrzymania prawomocnego nakazu zapłaty, wszczynane jest postępowanie egzekucyjne przed właściwym Komornikiem Sądowym w celu przymusowego ściągnięcia należności. W tym zakresie również wspiera nas Kancelaria Drabik, co pozwala na sprawny monitoring prowadzonych równolegle postępowań.

TuMieszkamy dba o jakość i efektywność usług świadczonych w zakresie windykacji, a poniższe dane mówią same za siebie – w ciągu ostatniego kwartału:

  • wykonaliśmy 2 500 połączeń telefonicznych (windykacja telefoniczna)
  • wystawiliśmy ponad 5 700 wezwań do zapłaty, co przekłada się na spłaconą kwotę ponad 7,1 mln złotych
  • zawartych zostało blisko 60 ugód z dłużnikami - dłużnicy uznali dług i zobowiązali się do dobrowolnej spłaty zadłużenia
  • skierowaliśmy ponad 250 pozwów o zapłatę

Dokładamy wszelkich starań, aby procesy windykacyjne przebiegały sprawnie i szybko, o czym przekonało się już wielu naszych klientów.

 

Kinga Łabanowicz, Dyrektor Departamentu Prawnego, TuMieszkamy