Nasza oferta

  • prowadzenie i aktualizacja wykazu oraz właścicieli lokali
  • podpisanie i (re)negocjowanie umów na stałe dostawy mediów (energia elektryczna, cieplna, gaz, woda i ścieki)
  • utrzymanie porządku w części wspólnej nieruchomości i koordynowanie działań niezbędnych do prawidłowego jej funkcjonowania
  • realizacja zawartych umów oraz kontrola ich wykonania
  • reprezentowanie Wspólnoty Mieszkaniowej przed organami administracji państwowej i samorządowej, sądami i organami egzekucyjnymi, Urzędem Skarbowym i Urzędem Statystycznym
  • dostarczenie właścicielom lokali zawiadomień, powiadomień o opłatach, itp.
  • odczyt liczników w części wspólnej nieruchomości oraz liczników indywidualnych
  • nadzór nad usuwaniem usterek, awarii i ich skutków
  • kontrola i nadzór nad pracą firm odpowiedzialnych za konserwacje instalacji i elementów budynku