Zarządzanie nieruchomościami i wspólnotami - tuMieszkamy

Nasza oferta

  • prowadzenie i aktualizacja wykazu lokali oraz właścicieli lokali

  • podpisywanie i (re)negocjowanie umów na stałe dostawy mediów (energia elektryczna, cieplna, gaz, woda i ścieki), utrzymanie porządku w części wspólnej nieruchomości i koordynowanie działań niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nieruchomości - obsługa zawartych umów oraz kontrola ich realizacji

  • reprezentowanie wspólnoty mieszkaniowej wobec organów administracji państwowej i samorządowej, Urzędu Skarbowego i Urzędu Statystycznego, przed sądami i organami egzekucyjnymi

  • dostarczenie właścicielom lokali zawiadomień, powiadomień o opłatach, itp.

  • odczyt liczników w części wspólnej nieruchomości oraz odczytów liczników indywidualnych

  • nadzór nad usuwaniem usterek, awarii i ich skutków

  • kontrola i nadzór nad pracą firm odpowiedzialnych za konserwacje instalacji i elementów budynku