Zarządzanie nieruchomościami - tuMieszkamy

Znak jakości

Certyfikat TuMieszkamy jest przekazywany w postaci pliku elektronicznego oraz dokumentacji papierowej. Certyfikat można: - umieścić na papierze firmowym, stronie internetowej, ofertach i innych materiałach marketingowych w formie elektronicznej i drukowanej - eksponować w siedzibie spółki Po upływie roku należy zaprzestać używania Certyfikatu do momentu ponownego jego przyznania. Posługiwanie się Certyfikatem po jego wygaśnięciu lub odebraniu jest zabronione!