O TuMieszkamy

Utrzymujemy relacje z Klientem oparte na wzajemnym zaufaniu. Ufamy naszym mieszkańcom i pracownikom, którzy tworzą zgrany zespól profesjonalistów.

  • marka TuMieszkamy w Grupie City Service, notowanej na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych
  • wdrożona Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych
  • posiadanie jednego z największych ubezpieczeń OC -
    1 O OOO OOO zł
  • posiadanie Certyfikatu Bezpieczeństwa Przemysłowego wydanego przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego