Blog

Zebrania wspólnoty mieszkaniowej w czasie pandemii

Zgodnie z przepisem art. 30 ust. 1 ustawy o własności lokali, zarząd wspólnoty powinien zwołać zebranie właścicieli lokali minimum raz w roku, przy czym nie może się ono odbyć później niż w pierwszym kwartale każdego roku. Jednak, obostrzenia związane z pandemią zmieniły naszą rzeczywistość – w tym także działanie Wspólnot Mieszkaniowych.

Największym wyzwaniem dla funkcjonowania Wspólnot Mieszkaniowych jest dziś głosowanie uchwał i przeprowadzanie zebrań rocznych, które – choć mogą odbyć się w późniejszym terminie bez żadnych sankcji – to jednak ich przesunięcie uniemożliwia często podejmowanie decyzji koniecznych dla prawidłowego funkcjonowania nieruchomości czy samej wspólnoty.

Pandemia a zebrania wspólnot mieszkaniowych

W związku z tym, rodzi się pytanie - w jaki sposób organizować takie zebrania? Oczywistym jest, że należy w tym czasie unikać bezpośrednich kontaktów w innymi osobami, dlatego wszelkie ustalenia z zarządem wspólnoty mieszkaniowej powinny odbywać się za pośrednictwem telefonu, maila lub poprzez prowadzenie telekonferencji.

Aby zebrać kwestie, które powinny zostać poddane dyskusji podczas zebrania (a następnie głosowane), możemy użyć modułu w Strefie Klienta. Dzięki temu narzędziu jesteśmy w stanie również zawiadomić o planowanym zebraniu, bez konieczności rozwieszania ogłoszeń na klatkach schodowych budynku.

Poprawne i niepoprawne praktyki głosowania

Alternatywnymi metodami podejmowania decyzji we wspólnocie w sytuacji, gdy nie możemy zorganizować zebrania, mogą być: głosowanie w Strefie Klienta lub głosowanie na indywidualnych, wcześniej stworzonych kartach do głosowania. Warto również pamiętać o tym, w jaki sposób nie wolno przeprowadzać głosowań. Niepoprawne są:

  • głosowanie telefoniczne
  • głosowanie mailowe
  • na spotkaniach online i osobistych przez podniesienie ręki

Samo prowadzenie zebrań online z wykorzystaniem właściwej aplikacji (np. Teams) ma sporo zalet. Nie tylko umożliwia swobodną dyskusję (warto wypracować wcześniej netykietę zebrania), ale również daje możliwość prezentacji czy nagrywania spotkania. Organizując je, należy jednak pamiętać o właściwej formie głosowania.

Choć pandemia utrudniła organizację zebrań i głosowania uchwał, to jednak nie jest to niemożliwe. Korzystaj jak najczęściej ze Strefy Klienta, która jest przydanym narzędziem, ułatwiającym działanie na rzecz wspólnoty mieszkaniowej.

Karol Andrzejewski, Dyrektor Regionalny TuMieszkamy