Blog

Zebranie roczne Wspólnoty Mieszkaniowej – ważne informacje

Zważywszy na obecną sytuację pandemiczną i związane z nią ograniczenia w organizacji jakichkolwiek zgromadzeń1, przeprowadzenie stacjonarnego zebrania rocznego w sposób umożliwiający wzięcie w nim udziału przez wszystkich członków wspólnoty jest niemożliwe. W ramach Grupy TuMieszkamy2 jednakże, posiadamy narzędzia, które dają naszym Klientom możliwość załatwienia wszystkich spraw online i zdalnie.

W przypadku Wspólnot Mieszkaniowych z Zarządem powierzonym zebranie odbędzie się w formie zdalnej. Jeśli Wspólnota Mieszkaniowa posiada Zarząd właścicielski, nasi pracownicy potwierdzą z przedstawicielami Zarządu możliwość przeprowadzenia zebrania w formie zdalnej, ustalą termin, omówią treści uchwał, wyniki finansowe oraz plan gospodarczy i potrzeby remontowe.

Po uzgodnieniu kwestii wskazanych powyżej wszyscy właściciele otrzymają zaproszenie na zebranie online, a wraz z nim projekty dokumentów na zebranie (uchwały, sprawozdanie finansowe, plan gospodarczy etc.).

Jeśli właściciel lokalu nie będzie mógł wziąć udziału w zebraniu organizowanym w formie zdalnej, będzie możliwość oddania głosów w Strefie Klienta lub na kartach przygotowanych do każdej uchwały. Karty można odesłać do nas mailem, pocztą albo wrzucić do skrzynki kontaktowej, jeśli taka znajduje się w budynku.

Jednocześnie informujemy, że jeśli Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej (w przypadku Zarządu właścicielskiego) nie wyrazi zgody na przeprowadzenie zebrania w zaproponowanej formie to uzgodnimy jego optymalną formę biorąc pod uwagę utrzymujący się stan epidemii.

 

Dział Obsługi Klienta, TuMieszkamy

 

1. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.12.2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 1871)

2. TuMieszkamy to marka zrzeszająca Spółki: Zespół Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o., Atrium 21 Sp. z o.o., Concierge – Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o., Famix Sp. z o.o., Progresline Sp. z o.o., Certus – Serwis Sp. z o.o., DomBest Sp. z o.o., Santer Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o., Ted Sp. z o.o.