Zarządzanie nieruchomościami - tuMieszkamy

Nasze usługi

Dodatkowa dezynfekcja

W związku z obecną sytuacją związaną z rozprzestrzeniająca się epidemią i licznymi zapytaniami odnośnie możliwości zorganizowania dodatkowej dezynfekcji części wspólnych nieruchomości jak i indywidualnych mieszkań, chcemy pomóc naszym klientom jak i innym wspólnotom w wyborze odpowiedniej firmy do takiej usługi.

Dezynfekcja zostanie przeprowadzona przez naszych Certyfikowanych Partnerów, których kompetencje, rzetelność oraz wykorzystywane środki dezynfekujące zostały przez nas sprawdzone.
Firmy te wykonują 3 typy dezynfekcji:

- ręczną - dezynfekcja ręczna środkami chemicznymi polega na naniesieniu preparatu na powierzchnię w odpowiedniej ilości oraz pozostawieniu go tam przez wskazany przez producenta okres. Powierzchnia do dezynfekcji musi być wizualnie mokra, pokryta filmem wodnym. W tym cel należy użyć więcej roztworu roboczego niż w myciu na wilgotno, w którym naniesiony środek po kilkunastu sekundach odparowuje.

- zamgławianie - zamgławianie ULV jest zabiegiem, który polega na możliwości wytworzenia kropelek o mikroskopijnej średnicy, a następnie rozprowadzeniu ich przy użyciu generatora zimnej mgły. Kropelki te, będące w mieszaniną substancji trującej oraz wody, nie są widoczne gołym okiem.

- ozonowanie - nie wymaga użycia środków bakteriobójczych. Zamiast nich jest wykorzystywany ozon - silnym utleniający gaz. Ozonowanie sprawdza się najlepiej w odkażaniu mieszkań po kwarantannie, ponieważ usuwa z pomieszczeń mikroorganizmy, grzyby oraz pleśnie.

W przypadku 2 ostatnich lokal musi być opuszczony na min. 3 godziny.

Obecnie mamy 65 certyfikowanych firm gotowych świadczyć usługi dezynfekcji.

Działają na terenie większości miast i ich okolic w Polsce

Cennik i czas realizacji usługi dezynfekcji

Całkowity koszt zlecenia uzależniony jest od ilości pomieszczeń oraz ich wielkości jak i techniki wykonywanego zabiegu. Z tego powodu, każde zlecenie jest wyceniane indywidualnie wraz z podaniem możliwego terminu realizacji usługi.

Wypełnij formularz a my skontaktujemy się z naszym certyfikowanym partnerem w Twojej okolicy by przygotował ofertę.

Dane budynku*

*Uzupełnienie danych nie jest obowiązkowe, jednak te informacje ułatwią nam przygotowanie ofert

Dane kontaktowe

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osób korzystających z formularza do kontaktu na stronach internetowych Grupy TuMieszkamy

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o z siedzibą
w Warszawie, ul. Komitetu Obrony Robotników 48, 02-146 Warszawa (dalej "Spółka"). Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest drogą elektroniczną na adres: daneosobowe@tumieszkamy.pl. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi lub zrealizowania czynności wynikających z przekazanej za pośrednictwem powyższego formularza informacji, zapytania lub zlecenia. Podstawą przetwarzania danych jest podjęcie działań na żądanie osoby, której dne dotyczą przed zawarciem umowy (art.6 ust.1 pkt b RODO). Odbiorcami Państwa danych będą podmioty współpracujące ze Spółką: wykonawcy proponowanych usług i zaufani partnerzy Spółki. Państwa dane będą przechowywane do czasu rezygnacji z wykonania usługi lub do czasu wykonania i rozliczenia usługi nie dłużej jednak niż wynikać to będzie z przepisów prawa obowiązujących Spółkę jako Administratora danych osobowych. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do żądania od Administratora danych: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Osoba , której dane osobowe są przetwarzane ma prawo złożenia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym lub umownym, nie są Państwo zobowiązani do podania Państwa danych osobowych, ale ich niepodanie uniemożliwi udzielenie odpowiedzi, przedstawienie indywidualnej oferty lub zawarcie umowy. Na podstawie przekazanych danych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje,w tym profilowanie.

Kontakt w sprawie danych
Kontakt z Administratorem danych oraz w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych możliwy jest drogą elektroniczną na adres: daneosobowe@tumieszkamy.pl lub korespondencyjnie na adres siedziby Spółki

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu nawiązania kontaktu z wykorzystaniem niniejszego formularza kontaktowego i w celu otrzymania / odpowiedzi w sprawach, o które sie zwracam.

Zapoznaj się z klauzula informacyjną o przetwarzaniu danych dla osób korzystających z formularza kontaktu na seonach www Grupy TuMieszkamy

* - pole obowiązkowe