Strefa Klienta

Poniżej są dostępne formularze do pobrania, przydatne podczas kontaktu z Działem Obsługi Mieszkańców:

1a. Ogólne pełnomocnictwo właściciela lokalu - pobierz
1b. Pełnomocnictwo do reprezentowania właściciela lokalu na zebraniu - pobierz
1c. Pełnomocnictwo właściciela lokalu do głosowania konkretnej uchwały - pobierz
2. Oświadczenie nowego właściciela lokalu - pobierz
3. Zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami - pobierz
4. Zmiana liczby osób w lokalu - pobierz
5. Zgoda na wymianę grzejników - pobierz
6. Wniosek o rozłożenie zaległości na raty - pobierz
7. Wniosek o zmianę wysokości zaliczki - pobierz

Formularze z Oświadczeniem o aktualizacji danych kontaktowych, oddzielnie dla każdej spółki z Grupy City Service
Proszę wybrać właściwy.

8a. ZZN - oświadczenie o aktualizacji danych kontaktowych - pobierz
8b. Atrium21 - oświadczenie o aktualizacji danych kontaktowych - pobierz
8c. Concierge - oświadczenie o aktualizacji danych kontaktowych - pobierz
8d. Famix - oświadczenie o aktualizacji danych kontaktowych - pobierz
8e. Progresline - oświadczenie o aktualizacji danych kontaktowych - pobierz
8f. Santer - oświadczenie o aktualizacji danych kontaktowych - pobierz
8g. DomBest - oświadczenie o aktualizacji danych kontaktowych - pobierz
8h. Certus Serwis - oświadczenie o aktualizacji danych kontaktowych - pobierz
8i. Ted - oświadczenie o aktualizacji danych kontaktowych - pobierz