Aktualności

Jak zmienić dostawcę prądu?

 
Od kilku lat istnieje możliwość zmiany dostawcy energii elektrycznej. Słysząc pierwszy raz taką informację dziwimy się i pytamy: „Jak to możliwe? Do mojego mieszkania prowadzi tylko jedno okablowanie – czy konieczne będzie poprowadzenie dodatkowych przewodów?”
Na szczęście nie jest to potrzebne. Zmiana podmiotu, od którego kupować będziemy energię elektryczną, nie wymaga żadnych zmian w infrastrukturze..
 
Jak można dokonać zmiany?
 
Możliwość zmiany sprzedawcy zaistniała po uwolnieniu rynku energii elektrycznej w 2007 r.. W wyniku tego, role dystrybutora i sprzedawcy energii zostały rozdzielone i obecnie z każdym z nich można podpisać oddzielną umowę. Dystrybutora nie można zmienić ponieważ jest on zazwyczaj właścicielem sieci, przez którą dostarczana jest energia elektryczna i jest przypisany do danego obszaru. Jednak sprzedawcę możemy wybierać spośród grona ok. 15 aktywnie działających firm.
 
Sam proces nie jest trudny i czasochłonny. Również nie wymaga żadnych dodatkowych opłat. Należy  jedynie się zorientować w dostępnych aktualnie stawkach i wybrać tę najtańszą. Należy również zwrócić uwagę na terminy płatności i sposób dokonywania płatności, okres obowiązywania umowy oraz warunki wypowiedzenia.
 
Następnie wystarczy wypełnić umowę i podpisać odpowiednie pełnomocnictwo, a sprzedawca sam zajmie się niezbędnymi szczegółami.
 
Jeżeli w międzyczasie zmienimy zdanie i zechcemy powrócić do dotychczasowego sprzedawcy, bez przeszkód możemy to zrobić. Kolejna zmiana sprzedawcy jest bezpłatna, a częstotliwość zmian nieograniczona i zależna wyłącznie od okresów wypowiedzenia umowy
 
Jakie są zagrożenia z tym związane?
 
Zmiana sprzedawcy jest jedynie procesem administracyjnym i nie stanowi żadnego zagrożenia dla ciągłości dostaw. Dodatkowo Ustawa Prawo energetyczne zabezpieczyła klientów przed ewentualnym bankructwem lub zawieszeniem działalności nowego sprzedawcy poprzez wprowadzenie instytucji sprzedawcy rezerwowego.
 
Jakie są realne oszczędności?
 
W chwili obecnej każdy Klient na swojej fakturze ma wyodrębnione dwie sekcje. Jedna dotyczy sprzedaży energii elektrycznej, druga dystrybucji. W przypadku Wspólnot Mieszkaniowych oszczędności na części sprzedażowej zależą od ilości zużytej energii. Im zużycie jest większe tym cena jednostkowa mniejsza. Wspólnoty Mieszkaniowe obsługiwane przez duże firmy zarządzające mogą liczyć na dodatkowe zniżki wynikające z efektu skali działania zarządcy. Ostatecznie oszczędności mogą sięgać do dwudziestu paru procent na samym zakupie energii. Należy pamiętać iż opłaty za dystrybucję to średnio ok. 40% całości kosztów i tej części nie można zmniejszyć poprzez zmianę ceny. Możliwe jest ewentualnie lepsze dopasowanie taryf. Sprzedawcy zazwyczaj podpowiadają jak to zrobić, a wówczas oszczędności z tego tytułu mogą sięgać nawet 60%. Jednak to wymaga dokładnej analizy punktów poboru energii.
 
Wspólnoty Mieszkaniowe to wielokrotnie więksi odbiorcy niż pojedynczy mieszkaniec. Dla nich zmiana sprzedawcy opłacalna stała się w zeszłym roku. Jednak dopiero od tego roku odbiorcy indywidualni mogą liczyć na interesujące ceny, dla których opłacalny staje się cały proces zmiany sprzedawcy. Obecnie indywidualny odbiorca może liczyć na ceny niższe niż u dotychczasowych sprzedawców o ok. 10%.
 
Trudno przewidzieć jak będą się zmieniać ceny. Znawcy rynku twierdzą, że obecnie sięgnęły one poziomu kosztów jej wytworzenia, a dalszy spadek jest niemożliwy i należy się spodziewać wzrostów. Pamiętajmy jednak, że kilka lat temu prognozowano wyłącznie wzrost cen energii.
 
Przydatne linki:
 
Kalkulator taryfowy - http://ure.gov.pl/ftp/ure- kalkulator/ure/formularz_kalkulator_html.php
Lista dostawców - http://www.maszwybor.ure.gov.pl/portal/or/34/Kogo_moge_wybrac.html
 
Źródło: http://www.maszwybor.ure.gov.pl/