Zarządzanie nieruchomościami - tuMieszkamy

Optymalizacja kosztów

W TuMieszkamy wiemy, że współczesna obsługa nieruchomości  wymaga szukania rozwiązań dla klientów by zapewnić bezpieczne użytkowanie nieruchomości oraz wzrost jej wartości. Znając wymagania i potrzeby naszych klientów w naszej codziennej pracy nieustannie poszukujemy obszarów, w ramach których wdrażamy optymalizacje.

Dotyczy to:

 • zapewnieniu odpowiedniego doboru usług dostosowanych do specyfiki technicznej nieruchomości oraz przepisów prawa, spełniających oczekiwania jej właścicieli. Efektem jest ograniczenie kosztów przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa funkcjonowania nieruchomości
 • atrakcyjnych cen ubezpieczeń dla Wspólnot Mieszkaniowych
 • konkurencyjne ceny usług bankowych
 

Zdajemy sobie sprawę, że koszty zużycia wody i ciepła stale rosną. Oprócz okresowego rozliczania tych kosztów jest istotne, aby na bieżąco monitorować poziom zużycia wody i energii elektrycznej. W ten sposób możliwe jest wykrycie anomalii będących skutkiem awarii lub niewłaściwej eksploatacji. Optymalizacja kosztów zużycia mediów to nie tylko prowadzenie drobiazgowego i kompleksowego ich monitoringu, ale także miejsca ich montażu. Proponujemy wyłącznie sprawdzone rozwiązania. Nasze działania są obliczone na uzyskanie najlepszych efektów w korzystnej cenie.

 

Świadczymy usługi w zakresie:

 • profesjonalnego doradztwa w obszarze doboru urządzeń umożliwiających monitoring zużycia mediów
 • gromadzenia i analizy danych dotyczących poziomu zużycia mediów
 • niezwłocznego informowania o zaobserwowanych odchyleniach
 

Optymalizacja stanu technicznego oraz bezpieczeństwo funkcjonowania nieruchomości są dla nas priorytetem, jednak nie w każdym przypadku remont czy modernizacja są ekonomicznie uzasadnione. Jesteśmy w stanie optymalizować stan techniczny nieruchomości biorąc pod uwagę uwarunkowania prawno-ekonomiczne. Pomagamy przy pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania: kredytów inwestycyjnych, kredytów termomodernizacyjnych czy dotacji ze środków unijnych.

 

Oferujemy:

 • indywidualne ubezpieczenie dla właścicieli lokali przy opłatach za lokal ze stawką miesięczną
 • negocjowanie i zawieranie umów z dostawcami usług

Efektem w/w działań może być zarówno projekt modernizacji nieruchomości, propozycja zmiany sposobu korzystania z budynku, jak i modyfikacja procedur związanych z obsługą nieruchomości

Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami.

Dane budynku*

*Uzupełnienie danych nie jest obowiązkowe, jednak te informacje ułatwią nam przygotowanie ofert

m2
m2
Tak Nie

Dane kontaktowe

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych dla osób korzystających z formularza do kontaktu na stronach internetowych Grupy TuMieszkamy

Administrator danych
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w kontakcie z osobą korzystającą w opcji formularza kontaktowego na stronach internetowych Grupy TuMieszkamy jest Zespół Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie 20-074 ul. Spokojna 2, tel.: 48 22 572 55 70, mail:

Kontakt w sprawie danych
Mogą się Państwo kontaktować w sprawie danych osobowych / z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:

Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie Państwa zgody, jeśli zostanie udzielona, w celu nawiązania kontaktu z wykorzystaniem formularza kontaktowego i w celu udzielenia Państwu informacji, o które się Państwo zwrócą (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO).

Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcą Państwa danych osobowych będą Spółki należące do Grupy TuMieszkamy, jeśli konieczność zaangażowania danej Spółki będzie wynikała z kontekstu i treści przesłanej informacji.

Okres przechowywania danych
Dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do czasu wycofania przez Państwa zgody udzielonej na przetwarzanie danych.

Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do:

 1. dostępu do swoich danych;
 2. uzyskania kopii swoich danych, o ile nie wpłynie to niekorzystnie na prawa i wolności innych;
 3. żądania od administratora sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 4. żądania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 5. żądania od administratora usunięcia swoich danych osobowych lub wniesienia sprzeciwu wobec porzetwarzania;
 6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawo do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych
Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Konsekwencje niepodania danych
Niepodanie danych uniemożliwi nawiązanie kontaktu z wykorzystaniem formularza kontaktowego.
Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym lub umownym i nie jest warunkiem zawarcia umowy.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji (w tym profilowanie)
Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani nie będą wykorzystywane do profilowania.

Zapoznaj się z klauzulą informacyjna o przetwarzaniu danych dla osób korzystającychz formularza do kontaktu na stronach www Grupy TuMieszkamy

*- pola obowiązkowe