Blog

Auta zalegające na terenie Wspólnoty Mieszkaniowej – jak sobie z nimi radzić?

„Zaparkowane” na tygodnie, miesiące, a nawet lata auta porzucone na terenie Wspólnoty Mieszkaniowej to prawdziwy kłopot. Blokują przejazdy lub miejsca parkingowe, niejednokrotnie stanowiąc zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców. Przedstawiamy porady dotyczące usunięcia takich porzuconych pojazdów zgodnie z prawem.

Niestety, na początku nie mamy najlepszych wiadomości: pozbycie się zalegającego na terenie Wspólnoty Mieszkaniowej samochodu wcale nie jest proste, choć oczywiście możliwe – o ile zostaną spełnione określone warunki.

Jeśli miejsce parkingowe jest zablokowane przez zalegające od dawna auto należące do jednego z właścicieli lokali lub jego najemcy, nie można go odholować na parking przeznaczony do tego celu bez uzyskania sądowego upoważnienia, wyrażonego w wyroku. Uprzednio bowiem należy wezwać właściciela pojazdu do przestawienia auta poza teren Wspólnoty, pod rygorem skierowania sprawy do sądu i następnie podjęcia tych działań na jego koszt, pierwotnie jednak ponoszony przez Wspólnotę Mieszkaniową.

Ostatecznie oczywiście w przypadku korzystnego dla Wspólnoty wyroku istnieje możliwość zwrotu poniesionych kosztów odholowania, jednak jeśli właściciel auta nie zwróci pieniędzy dobrowolnie, Wspólnota Mieszkaniowa będzie zmuszona wystąpić na drogę sądową (powództwo cywilne o zapłatę) przeciwko takiej osobie.

Oto uzasadnienie: Pojazd, który został pozostawiony (lub porzucony) przez właściciela, a jego stan nie wskazuje na użytkowanie lub nie posiada on tablic rejestracyjnych, może być usunięty przez straż miejską. Jednak za takie działanie płaci właściciel auta – stanowi o tym art. 50a ust. 1 ustawy z 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 110). Należy zaznaczyć, że przepis ten mówi jedynie o usuwaniu pojazdów z dróg publicznych czy wewnętrznych, a nie parkingów. Pamiętajmy, że właściciel lokalu ma prawo do użytkowania parkingu i może korzystać z nieruchomości wspólnej (pod warunkiem, że czyni to zgodnie z jej przeznaczeniem). Dopiero w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa (na przykład gdy z samochodu wycieka olej czy benzyna) lub ograniczania prawa współużytkowania innych właścicieli istnieje możliwość działania Wspólnoty Mieszkaniowej w taki sposób, aby usunąć auto lub jego wrak. Należy jednak liczyć się z wystąpieniem na drogę sądową, jeśli właściciel auta nie zgodzi się na zwrot środków związanych z odholowaniem pojazdu.

Warto na koniec dodać, że warunkiem usunięcia pojazdów z dróg wewnętrznych (czyli np. terenów należących do Wspólnoty) przez straż miejską lub policję jest wcześniejsze ustanowienie na terenie Wspólnoty tzw. strefy ruchu, co następuje poprzez przyjęcie stosownej uchwały i ustawienie na tej podstawie odpowiednich znaków drogowych (D-52 oraz D-53). Bez tego ww. organy nie będą posiadały legitymacji do podjęcia jakichkolwiek działań w stosunku do pojazdów nieprawidłowo zaparkowanych (poza wyznaczonymi miejsca) lub które stwarzają zagrożenie.

 r.pr. Jakub Trznadel, Departament Prawny TuMieszkamy