Blog

Kontrola kominiarska – dlaczego jest konieczna i co należy o niej wiedzieć?

Regularna kontrola kominiarska jest niezbędna na terenie każdej nieruchomości i wymagana przez prawo. Jak często należy ją organizować? Jak wygląda i co grozi za nieprzetrzeganie przepisów? Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje.

Jak wygląda przegląd kominiarski?

Polega on przede wszystkim na:

 • weryfikacji szczelności i drożności komina
 • badaniu technicznemu przewodów kominowych

W przypadku wykrycia ewentualnych nieprawidłowości – kominiarz przekazuje rekomendacje i działania, jakie należy podjąć – przegląd zawsze kończy się sporządzeniem protokołu.

Jak często należy wykonywać przeglądy kominiarskie?

Prawo wskazuje, że przeglądy kominiarskie powinny odbywać się raz do roku, zaś dwa razu w roku (pierwszy – do 31 maja i kolejny – do 30 listopada) – jeśli powierzchnia zabudowy jest większa niż 2000 m kw. lub powierzchnia dachu przekracza 1000 m kw.

W przypadku budynków wielorodzinnych – przeglądów może dokonywać jedynie specjalista, który posiada tytuł mistrza w rzemiośle kominiarskim (dotyczy przewodów kominowych grawitacyjnych) lub osoba posiadająca uprawnienia budowlane (dotyczy przewodów kominowych, w których ciąg jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych).

Przeglądy to jednak nie wszystko – należy także dokonywać regularnego czyszczenia przewodów. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony p.poż budynków, innych obiektów budowlanych i terenów: „w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa powinno usuwać się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich użytkowania:

 • od palenisk opalanych paliwem stałym -  co najmniej raz na 3 miesiące (przewody dymowe);
 • od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym - co najmniej raz na 6 miesięcy (przewody spalinowe).

Ponadto w większości przypadków (jeżeli chodzi o budynki wielorodzinne) co najmniej raz w roku należy czyścić przewody wentylacyjne.

Czyszczenie przewodów (za wyjątkiem budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz obiektów budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego) mogą wykonywać osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie.

Co grozi za nieprzestrzeganie przepisów?

Za niestosowanie się do przepisów grozi kara grzywny, jednak konsekwencje braku terminowego wykonywania przeglądów kominiarskich mogą być o wiele groźniejsze. Warto dodać, że podczas przeglądu sprawdza się nie tylko potencjalne usterki czy wady przewodów, ale również – realizację zaleceń wynikających z poprzedniej kontroli. Dlatego, należy poważnie traktować informacje od specjalisty i po zakończeniu kontroli jak najszybciej zrealizować jego zalecenia, usuwając nieprawidłowości. TuMieszkamy jako zarządca zajmuje się organizacją takich prac poprzeglądowych.

Po czym poznać nieprawidłowe działanie wentylacji?

 • zapach – unosząca się w powietrzu stęchlizna, wyczuwalne opary gotowanych potraw lub dymu papierosowego z sąsiednich lokali
 • duże ilości skroplonej pary wodnej na szybach okien
 • wykwity pleśni i grzybów na ścianie (najpierw pojawiają się w narożnikach i miejscach ukrytych za meblami stojącymi przy zewnętrznych ścianach)
 • nawiew powietrza przez kratki wywiewne w kuchni i łazience

Jakie są skutki nieprawidłowego działania instalacji wentylacyjnej?

 • złe samopoczucie mieszkańców, częste bóle głowy, zmęczenie, alergia
 • pogorszenie jakości użytkowej lokalu  (np. pęcznienie drewnianej podłogi i mebli) i konstrukcji budynku (wnikanie wilgoci w ściany)
 • zwiększone zagrożenie zatrucia tzw. „czadem“ w przypadku lokali, w których znajdują się kotły/piece
 • w przypadku rozszczelnienia instalacji gazowej – zwiększone ryzyko wybuchu

Przykłady najczęstszych nieprawidłowości wymagających usunięcia:

 • montaż indywidualnego wentylatora w pomieszczeniu (najczęściej łazienka lub kuchnia), w budynku, w którym zastosowano zbiorcze kanały wentylacji wywiewnej, grawitacyjnej


   
 • brudna kratka w otworze wentylacji wywiewnej


   
 • brak otworów wentylacyjnych w drzwiach łazienkowych


   
 • zabudowa płytami g-k lub zasłonięcie meblami otworów wentylacji wywiewnej


   
 • brak nawiewników w szczelnych oknach (jest to często powodem nieprawidłowej pracy wentylacji grawitacyjnej w danym lokalu/budynku)

  Departament Technicznego Utrzymania Nieruchomości